یه روزگاری بود که بلد بودم حرف هامو بنویسم

وقتی میخوای چیزی رو بنویسی، اولش دست سخت میره به نوشتن، نمیدونم از کجا شروع کنم و مشغول نقاشه کشیدن اطراف کاغذم میشم تا از نوشتن طفره برم. اگه از این جاش بتونم بگذرم روون میشم و می تونم حرفمو بنویسم. دیگه فکرم راحت میچرخه و می تونم هرچی میخوام بیان کنم. سال هاس تو نوشتن از این مرحله نتونستم بگذرم

/ 0 نظر / 46 بازدید